YOUR CART

Ingen varer i kurven.

Vælg en side

Ny bog på vej: “Magtfuld gennem Riget” af Erland Porsmose

Udforsk det danske rejsekongedømmes fascinerende historie gennem 700 år i den kommende bog “Magtfuld gennem Riget”. Bogen er skrevet af Erland Porsmose og udkommer den 8. december, men du kan forudbestilline den allerede nu i Østfyns Museers webshop her.

”Kongen rejser nu magtfuldt igennem landet og har langt større mandskab end danekongerne før har haft. Han lader anrette gæstebud for sig der, hvor han vil opholde sig, og lader bønderne bære hele bekostningen derved”.

Sådan lyder Knytlingesagas beretning om det skæbnesvangre år 1086, hvor den magtfulde konge snart efter blev dræbt og siden helgenkåret som Knud den Hellige. Men beskrivelsen om kongernes færden rundt i riget kunne lige så vel være skrevet i vikingetiden, eller for så vidt op i 1500-1600-tallet, hvor en egentlig stationær centraladministration gradvist overtager og afløser det ældgamle rejsekongedømme.

Rejsekongedømmet som et uundværligt bindemiddel

I gennem 700 år – fra omkring 950-1660 – drog de danske konger magtfuldt igennem riget for at iscenesætte og legemliggøre rigsstyret, for at overvåge retsplejen og lokaladministrationen, for at oppebære og udnytte rigets ressourcer, for at forny og sikre loyalitetsforholdet til lensmænd og fogeder, men også for at udbrede beskyttelse og gavmild nåde over for den menige befolkning. 

Kongemagtens styrke beroede på den stadige værdige synlighed, på magtens personlige fremtræden over for folket, således som den netop manifesterede sig på kongens evige rejse rundt i landet. Rejsekongedømmet var simpelthen det uundværlige bindemiddel til rigets sammenhængskraft, selve fundamentet for kongemagtens udøvelse.

En undersøgelse af rejsekongedømmets væsen bliver dermed af stor betydning for forståelsen af samfundsudviklingen igennem århundreder. Indtil enevælden i 1660 cementerede en ny fase, hvor den centraliserede, stationære statsmagt evnede at administrere og styre landet fra en fast etableret hovedstad.

I Magtfuld gennem Riget gives for første gang en samlet skildring af det danske rejsekongedømmes fascinerende historie.

Illustrationen “Rejsekonger Læsø kirke” fanger Kongemagtens historie

Kalkmalerierne i korhvælvet på Vesterø Kirke (Læsø) stammer fra begyndelsen af 1500-tallet. Temaet er de Hellige tre Kongers tilbedelse af Jesusbarnet, men kunstneren har med stor lyst især skildret de tre kongers prægtige rejse-optog, således som det nu foregik på Kong Hanses tid. Med i det kongelige følge er naturligvis bevæbnede vagter, og der lægges an til jagt. I hoffølget ses endvidere blandt andet en nar og en herold. Sceneriet er noget af det tætteste vi på dansk grund kommer til en illustration af rejsekongedømmet på denne tid. I træsnit af kunstneren Jens Bohr optræder dette motiv i bearbejdet form på bogens omslag.

Forudbestil “Magtfuld gennem Riget” til en eksklusiv pris

Forudbestil bogen nu og få et forspring til årets jule- eller/og mandelgave. Selvom “Magtfuld gennem Riget” udkommer først den 8. december, kan du sikre dig et eksemplar af bogen til en eksklusiv pris på 318 kr. (normalpris: 398 kr.). Det er en perfekt gave til en historieentusiast. Bestil bogen “Magtfuld gennem Riget” her.

Læs seneste nyheder fra Østfyns Museer:

Tilmeld vores nyhedsbrev

Tilmeld vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag seneste nyt fra Østfyns Museer

Du er hermed tilmeldt!