YOUR CART

Ingen varer i kurven.

Vælg en side

ARKÆOLOGI

Østfyns Museer har det arkæologiske ansvar i Nyborg og Kerteminde kommuner.

Østfyns Museers afdeling for Landskab og Arkæologi har ansvaret for arkæologiske undersøgelser og registreringer i Kerteminde og Nyborg Kommuner i henhold til Museumslovens kap. 8.

Som en del af den lovpligtige museumsopgave rådgiver afdelingen private og offentlige bygherrer og arbejder desuden tæt sammen med de to kommuner om forespørgsler, sagsbehandling af byggesager og lokalplaner m.m.  I forbindelse med anlægsarbejder foretager arkæologerne besigtigelser, forundersøgelser og udgravninger. Desuden undersøger og registrerer vi hvert år mange arkæologiske fund på Østfyn, blandt andet tusindvis af detektorfund, som museet skal sende videre til danefæbehandling på Nationalmuseet. Alle de forskellige opgaver løses for at kunne bevare fortiden for fremtiden og for at forstå og beskrive fortiden bedre.

Østfyns Museer varetager arkæologien i Nyborg og Kerteminde Kommuner i et formaliseret samarbejde med Svendborg Museum, Øhavsmuseet og Langelands Museum i Arkæologi Sydfyn.

  JEG HAR FUNDET NOGET

  Hvis du i forbindelse med have- eller markarbejde finder oldsager eller spor efter ildsteder, når du graver i jorden, har du ifølge museumsloven pligt til at kontakte museet. Vi kan hurtigt vurdere, hvad det drejer sig om, og om det er noget, der kræver en nærmere undersøgelse. Hvis du har fundet oldsager, vil vi gerne fortælle dig, hvad og hvor gammelt det er. Redskaber af flint kan du som regel beholde. Men har du været så heldig at finde noget værdifuldt, kan der være tale om danefæ, som via Østfyns Museer skal afleveres til Nationalmuseet. Læs mere om Danefæ.

   FOR BYGHERRER

   Hvis du har planer om udstykning, anlægsarbejde eller byggeri er det vigtigt at kontakte museet. Meget gerne før du søger om landzone- eller byggetilladelse. Vi kan hjælpe dig med information om, hvorvidt der allerede kendes arkæologiske fund på arealet, som du ifølge museumsloven skal tage hensyn til. Museet kan også rådgive dig om mulighederne for at få lavet en forundersøgelse, der kan afklare forholdene og hjælpe med din videre planlægning.

   Almindeligt landbrugsarbejde, såsom pløjning, en smal drængrøft, fjernelse af en stor sten på marken m.m. vil ikke betyde, at du kommer til at betale for en udgravning. Det samme gælder, hvis du er i gang med havearbejde, ombygning af dit hus og lignende. Det er kun ved større anlægsarbejder skal en bygherre betale for arkæologiske undersøgelser.

   Forundersøgelse

   Hvis du har købt en grund i en kommunal eller privat udstykning, vil den som regel være ”renset” for fortidsminder, og du kan bygge uden yderligere arkæologiske undersøgelser. Du bør dog sikre dig hos sælger, at arealet, du ønsker at købe, er undersøgt og frigivet af museet.

   Når vi kontrollerer, om der er fortidsminder i et område, kigger vi på de fund, der gennem mere end 100 år er indrapporteret til centrale registre. Desuden ser vi på ældre kort og stedets placering i terræn og landskab. Du kan også selv se, hvad der er fundet i området på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

   I nogle tilfælde kan vi afgøre sagen på baggrund af en såkaldt arkivalsk kontrol. I andre tilfælde er vi nødt til at lave en forundersøgelse ved at trække søgegrøfter over området og på den måde afgøre, om der er væsentlige fortidsminder på arealet. Hvis området er større end 5.000 kvadratmeter eller er beliggende i en middelalderlig bykerne, skal forundersøgelsen betales af bygherre.

   Væsentlige fortidsminder skal udgraves

   Hvis vi finder væsentlige fortidsminder på arealet, f.eks. gravfund eller bevarede hustomter, skal bygge- og anlægsarbejdet enten ændres så fortidsmindet fortsat bevares, eller de arkæologiske spor skal undersøges ved en egentlig arkæologisk udgravning. Udgravningen skal betales af bygherre, men med mulighed for et tilskud til undersøgelsen fra Kulturstyrelsen. Læs mere om retningslinjer for forundersøgelser og arkæologiske udgravninger her.

   Brug kulturarven som et aktiv

   Når arkæologerne fra Østfyns Museer har afsluttet en udgravning, modtager du som bygherre en kulturhistorisk rapport om de vigtigste resultater og fund. I stedet for en rapport kan du i samråd med museet også vælge andre løsninger, hvor arkæologien og historien formidles i samarbejde med dig eller på en måde, du kan bruge mere aktivt. Det kunne for eksempel være i form af foredrag, åbent hus-arrangementer, en lille plancheudstilling i din virksomhed eller måske i form af inspiration til vejnavne i et nyt kvarter eller med en legeplads inspireret af de arkæologiske fund i området.

   BRUGER DU METALDETEKTOR?

   Museerne på Fyn og omliggende øer har samlet vejledninger til detektorførere på den arkæologiske forening Harjas hjemmeside. Det har vi gjort for at sikre en ensrettet vejledning, registrering og dataindsamling på tværs af museernes ansvarsområder – samt for at detektorførerne ikke skal søge efter information på flere museers hjemmesider.

   Søger du oplysninger om et konkret fund, du allerede har gjort, eller vil du aftale et møde med én af museets arkæologer for at aflevere genstande, kan du sende en mail til mrb@ostfynsmuseer.dk eller ringe på 6532 1667. Så vender vi tilbage snarest muligt.

   Tilmeld vores nyhedsbrev

   Tilmeld vores nyhedsbrev

   Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag seneste nyt fra Østfyns Museer

   Du er hermed tilmeldt!