fbpx
14. november 2013

Samarbejde om arkæologi styrker forskning og formidling

De fynske kommuner har sammen skabt en god og hensigtsmæssig
løsning for den arkæologiske indsats i de 10 kommuner på Fyn,
Langeland og Ærø. Ordningen er netop blevet godkendt af
Kulturminister Marianne Jelved, der ønsker Fyn tillykke med
ordningen.

Fyn bliver opdelt i 2 områder, hvor Odense Bys Museer skal
varetage opgaven i Odense, Nordfyn, Middelfart og Assens kommuner,
og hvor Øhavsmuseet i henhold til samarbejdsaftaler med Svendborg
Museum og Østfyns Museer skal varetage ansvaret i Nyborg,
Kerteminde, Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Langeland og Ærø
kommune.

Arkæologisk ansvar for Nyborg Kommune

Konkret betyder ordningen, at Østfyns Museer – ud over
Kerteminde Kommune – fremover også har Nyborg Kommune som
arkæologisk ansvarsområde. 

“For Østfyns Museer betyder det, at vi nu i langt højere grad
end tidligere kan få en samlet kulturarvsforvaltning i Nyborg
Kommune – og at vi fremover kan indtænke den samlede arkæologi i
Nyborg både forskningsmæssigt og formidlingsmæssigt. Det ligger der
store muligheder og  perspektiver i”, siger afdelingsleder i
Landskab & Arkæologi på Østfyns Museer, Mette Ladegaard
Thøgersen. 

Fælles center for arkæologi

I praksis vil Østfyns Museer indgå et tættere samarbejde med
Arkæologi Sydfyn omkring den bygherrebetalte arkæologi. I
samarbejde med Øhavsmuseet og Svendborg Museum er det planen at
samle arkæologerne i et fælles center midt på Fyn, hvor der også
arbejdes for at skabe et fællesfynsk magasin og
konserveringsværksted for en række museer.