fbpx
14. oktober 2013

Medarbejder ‘headhuntet’ af undervisningsminsteriet

En af museets ansatte,Sara Agnete Hanghøj, er blevet frikøbt
nogle timer om ugen til en arbejdsgruppe under
Undervisningsministeriet. Dette sker på baggrund af, at Sara er
cand.pæd. i håndarbejde samt ph.d. i materiel kultur og har en del
års erfaring i at undervise. De fleste, der besøger Nyborg Slot,
kender nok Sara fra receptionen og butikken, hvor hun har sin
daglige gang. Hendes ansvarsområder er indkøb, butik, vagtplan og
frontpersonale plus udstillinger og arkivarbejde i
Kerteminde. 

Arbejdsgruppen, som Sara skal indgå i, skal udforme en
præcisering og forenkling af fælles mål i Håndværk og
Design. Netop faget Håndværk og Design er et helt nyt fag –
sammensat af de 2 tidligere separate fag: håndarbejde og sløjd.
Idéen med det nye fag er, at børnene nu skal være med helt fra idé
til udvikling af det færdige produkt. Faget har kørt på
forsøgsordning på 11 skoler rundt om i landet de sidste 2 år, og
det er ud fra disse forsøg, at der skal laves nogle nye fælles mål.
Det skal formuleres så enkelt, at børn, forældre, lærer og
naturligvis ledere nemt kan finde ud af hvad det her nye
sammensatte fag går ud på, og hvad børnene skal kunne.

“Jeg blev kontaktet af en af mine gamle studerende fra Danmarks
Pædagogiske Universitet, Uffe Bøgelund Bjerre, som er fagkonsulent
i Håndværk og Design. Han spurgte, om det var noget for mig at
indgå i en sådan arbejdsgruppe, og det var jo ikke til at sige nej
til. Mit hjerte banker for håndarbejde og design, og det bliver
rigtig sjovt at få lov at arbejde med det igen.” Fortæller Sara
Agnete Hanghøj.

Arbejdsgruppen forventer at være færdig med en formulering af de
fælles mål til april 2014.