fbpx
6. januar 2020

Baltic Pipe giver arbejde til arkæologerne

Til februar begynder de arkæologiske undersøgelser på Fyn, inden byggeriet af Baltic Pipe går i gang.

Anlæggelsen af Baltic Pipe giver arbejde også til arkæologerne på Østfyns Museer. Baltic Pipe skal nemlig blandt andet gå igennem de østfynske område, fra Storebælt og vestpå syd om Odense.
Østfyns Museer står for udgravninger på de strækninger, der er indrammet med rødt på kortet herover. De blå prikker markerer, hvor der er registreret arkæologiske fund.
Fremrykkes på grund af erfaringer fra Sjælland
De arkæologiske undersøgelser på Fyn var oprindelig planlagt til maj 2020. Men på grund af erfaringer fra udgravninger på Baltic Pipe på Sjælland bliver de nu fremrykket til februar 2020. Det sker for at sikre, at arbejdet kan være færdigt, inden selve rørledningen skal bygges. I alt har 202 lodsejere på Fyn modtaget besked om de kommende arkæologiske undersøgelser.
Et 32 meter bredt bælte undersøges
De arkæologiske undersøgelser på Fyn laves af Odense Bys Museer, Østfyns Museer og Øhavsmuseet Faaborg. I første omgang laves en forundersøgelse af hele området, hvor rørledningen skal ligge for spor af historiske fortidsminder. Det foregår ved at lave såkaldte søgerender i et omkring 32 meter bredt bælte langs med rørledningen. Her fjernes det øverste lag muldjord, så råjorden nedenunder kan undersøges for spor. De steder, hvor der skal være rørlagerpladser eller arbejdsarealer, undersøges større områder.
Fortidsminder skal sikres
Eventuelle fund markeres og analyseres, og arkæologerne beslutter, om der er fund, som skal undersøges. Herefter laver arkæologerne egentlige udgravninger, for at undersøge området nærmere og sikre eventuelle fortidsminder.
Ifølge museumsloven har en bygherre pligt til at standse arbejdet, hvis der under jordarbejde findes spor af fortidsminder. Derfor laves forundersøgelsen nu, for at have eventuelle fund afklaret og udgravet inden selve anlægsarbejdet begynder.
Det arkæologiske arbejde på Fyn forventes at være færdigt i december 2020.
Læs mere
Du kan læse mere om Baltic Pipe på Fyn på www.energinet.dk/bp-fyn.