Undervisning

Mit Østfyn - Min kulturarv

Mit Østfyn er et forpligtende samarbejde mellem museer og skoler på Østfyn, der skal sikre, at alle børn og unge fra Østfyn gennem deres skoletid får et godt kendskab til Østfyns spændende kulturarv.

Mit Østfyn styrker elevernes æstetiske, historiske og demokratiske bevidsthed, og forløbene er udviklet til at understøtte elevernes læring og almene dannelse og styrke lokal identitet.

Formålet med Mit Østfyn

  • At elevernes aktive kendskab til lokal og betydningsfuld kunst, kulturarv og historie styrkes.
  • At skabe møder mellem eleverne og fagpersoner inden for historie, arkæologi og kunsthistorie.
  • At levendegøre fagene i de historiske rammer og via originale genstande og værker.
  • At udvide elevernes sanselige og rumlige læring i museernes unikke læringsmiljøer.

Undervisningsforløb - på museerne og i skolen

Mit Østfyn består af en række korte undervisningsforløb rettet mod specifikke alderstrin, fordelt over 3. - 6. klassetrin på alle skoler i Kerteminde og Nyborg Kommuner.

Forløbene er udviklet i samarbejde mellem østfynske lærere og museer, så de imødekommer skolernes curriculum og folkeskolens trin- og fagmål.

I den forpligtende aftale ligger det at:

  • Museernes formidlere underviser skolerne på museet i et gratis forløb på 1 ½ - 2 timer.
  • Kerteminde og Nyborg Kommuner bevilger penge til busser til skoler efter behov.
  • Skolerne forpligter sig til, at alle 3 .- 6.- klasser gennemfører 1 forløb årligt.

Museerne har fremstillet et relevant undervisningsmateriale, der understøtter forløbet på museet og på skolen. Det forventes derfor, at klasserne arbejder med materialet før eller efter besøget på museerne. Materialet downloades via museernes hjemmesider.

Alle forløb tilbydes på hverdage året rundt og er gratis til klasser i Nyborg og Kerteminde Kommuner. Forløbene bookes ved direkte henvendelse til det enkelte museum.

”Vi havde en rigtig god dag på museet. Vores underviser var rigtig god til at fortælle og stille spørgsmål til eleverne, så de forstod det. Der var en fin afveksling mellem foredrag og leg. Rigtigt godt. En dejlig dag som eleverne vil huske.”  – En lærers evaluering af et Mit Østfyn-forløb