fbpx
Mit Østfyn
Undervisning

Mit Østfyn - Min kulturarv

Mit Østfyn styrker elevernes æstetiske, historiske og demokratiske bevidsthed, og forløbene er udviklet til at understøtte elevernes læring og almene dannelse og styrke lokal identitet.

Formålet med MIT ØSTFYN

 • At udnytte kulturarven som en integreret del af undervisningen
 • At styrke skoleelevernes kendskab til kulturarven og historien på deres hjemegn
 • At tilbyde læring i uformelle læringsmiljøer og fremme læringen i mødet med virkeligheden: historiske bygninger, historiske objekter og fagpersoner.
 • At levendegøres fagene gennem de historiske rammer og objekter og den rumlighed og sanselighed der her er mulighed for.
 • At lade eleverne møde fagfolk inden for historie, arkæologi og kunsthistorie
Østfyns museer

Forberedelse

 • Book forløbet så tidligt som muligt. Helst før/ved skoleårets begyndelse. Deadline: 1. september
 • Forløbene kan gennemføres på hverdage året rundt.
 • Alle forløb indeholder et undervisningsmateriale, og det er en forudsætning for et godt forløb, at der er forberedelse i klassen før og efter besøget på museet.

Museerne har fremstillet et relevant undervisningsmateriale, der understøtter forløbet på museet og på skolen. Det forventes derfor, at klasserne arbejder med materialet før eller efter besøget på museerne. Beskrivelser og materialer til forløb kan findes på museernes hjemmesider:

Mit Østfyn: Johannes Larsen Museet
Mit Østfyn: Vikingemuseet Ladby
Mit Østfyn: Hvad fortæller genstandene? (uden materialer)
Mit Østfyn: Borgmestergården(uden materialer)
Mit Østfyn: Farvergården

Børn på Vikingemuseet Ladby

Undervisningsforløb

Mit Østfyn består af en række korte undervisningsforløb rettet mod specifikke alderstrin, fordelt over 3. - 6. klassetrin på alle skoler i Kerteminde og Nyborg Kommuner. Forløbene er udviklet i samarbejde mellem østfynske lærere og museer, så de imødekommer skolernes curriculum og folkeskolens trin- og fagmål.

I den forpligtende aftale ligger det at:

 • Museernes formidlere underviser skolerne på museet i et gratis forløb på 1 ½ - 2 timer.
 • Kerteminde og Nyborg Kommuner bevilger penge til busser til skoler efter behov.
 • Skolerne forpligter sig til, at alle 3 .- 6.- klasser gennemfører 1 forløb årligt.
Mit Østfyn Vinkingemuseet Ladby

Booking

Alle forløb tilbydes på hverdage året rundt og er gratis til klasser i Nyborg og Kerteminde Kommuner. Forløbene bookes ved direkte henvendelse til det enkelte museum.

Mit Østfyn Nyborg Slot

”Vi havde en rigtig god dag på museet. Vores underviser var rigtig god til at fortælle og stille spørgsmål til eleverne, så de forstod det. Der var en fin afveksling mellem foredrag og leg. Rigtigt godt. En dejlig dag som eleverne vil huske.”  – En lærers evaluering af et Mit Østfyn-forløb